Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 8, samenvatting cultuur

Les 8
Jongens gingen naar school, meisjes bleven thuis
7-12 jaar: basisschool (olv magister)
12-15 jaar: voortgezet onderwijs (olv grammaticus)
Vnf 15 jaar: Rhetoren school, soort van universiteit (olv rhetor). Daar leerde je de kunst v/d welsprekendheid, oftewel rechtspraak en discussieren
Ze lazen op het VO van Homerus, Aeschylus, Sophocles, Euripides, Vergilius, Horatius.
Meisjes werden op hun 15e jaar meestal uitgehuwelijkt.