Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 9, tekst 3B: Er verschijnt een merkwaardige wolk

Hij was in Misenum en had persoonlijk het opperbevel over de vloot. Op 24 augustus, bijna op het zevende uur (=ongeveer 1 uur ’s middags) maakte mijn moeder hem erop attent dat er een wolk verscheen met ongewone grootte en uiterlijk. Nadat hij van de zon had genoten en daarna een koud bad had genomen, had hij liggend een hapje gegeten en studeerde; hij vroeg om zijn sandalen, klom naar een plaats waarvan dat wonderbaarlijke schouwspel het best kon worden bekeken. Een wolk – het was onzeker voor degenen die van verre keken uit welke berg hij opsteeg – (later is bekend geworden dat het de Vesuvius was) – steeg op, waarvan de gelijkenis en vorm geen andere boom beter zou kunnen weergeven dan een pijnboom. Want de wolk verhief zich op een soort hoge stam en vervolgens vertakte hij zich als het ware, volgens mij, omdat hij eerst omhoog werd gestuwd door een krachtige druk en daarna door het afnemen van die druk aan zichzelf werd overgelaten of zelfs bezweek onder zijn eigen gewicht en daardoor in de breedte uitwaaierde; soms was de wolk wit, soms vuil en vlekkerig, al naar gelang hij aarde of as mee omhoog had gevoerd. Het scheen iets belangrijks en iets wat van dichterbij moest worden bestudeerd, zoals vanzelfsprekend was voor een geleerd mens. Hij beval de Liburnica in gereedheid te brengen; hij gaf mij de gelegenheid als ik met hem wilde meegaan: ik antwoordde dat ik liever wilde studeren en toevallig had hij zelf een onderwerp gegeven om schriftelijk uit te werken.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30