Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 2, tekst 1D: De vlucht naar Egypte en de terugkeer (Mattheus 2.13-23)

1 Toen zij waren teruggekeerd, kijk, de engel van de Heer verscheen aan Josef in zijn slaap, zeggend: ‘Sta op, en neem de jongen en zijn moeder, en vlucht naar Egypte. En blijf daar, totdat ik (het) aan je zeg. Want het zal gebeuren dat Herodes de jongen zoekt om hem te doden.’ Hij opstaand nam de jongen en zijn moeder ’s nachts, en ging weg naar Egypte. 5 En hij was daar tot de dood van Herodes. Opdat in vervulling ging wat door de Heer is gezegd via de profeet zeggend: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ Toen werd Herodes zeer boos, toen hij zag dat hij was bedrogen door de wijze mannen. En mannen sturend doodde hij alle jongens die in Betlehem waren, en in het hele gebied ervan, vanaf twee jaar en jonger, volgens het tijdstip dat hij van de wijze mannen was te weten gekomen. 10 Toen is in vervulling gegaan wat door de profeet Jeremia is gezegd, zeggend: ‘Er is een stem in Rama gehoord, geween en veel geschreeuw: Rachel die haar zoons beweent, en niet getroost wilde worden omdat ze (er) niet zijn.’ Toen Herodes echter was overleden, kijk, een engel van de Heer verscheen Josef in zijn slaap in Egypte, zeggend: ‘Sta op en neem de jongen en zijn moeder, en ga naar het land Israël. Want zij zijn gestorven die de ziel/het leven van de jongen zochten.
15 Hij opstaand nam de jongen en zijn moeder, en ging naar het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea regeerde in plaats van zijn vader Herodes, was hij bang daarheen te gaan. En gewaarschuwd in zijn droom, week hij uit naar de streek van Galilea. En (daar) komend woonde hij in een stad die Nazareth wordt genoemd. Opdat in vervulling ging wat door profeten is gezegd: ‘Omdat hij Nazareër zal worden genoemd.’