Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 11, tekst 4K: Iedereen in Rome en daarbuiten draagt purper, behalve de vrouwen

1 Alle andere standen, alle mensen zullen de verbeterde toestand van de staat merken: zal slechts onze vrouwen niet de vrucht bereiken van publieke vrede en stabiliteit? Wij mannen zullen purper gebruiken/dragen, wij zullen gekleed zijn in de toga praetexta tijdens ambten en priesterschappen. Onze zoons zullen met purper afgezette toga’s dragen.Wij zullen aan magistraten in koloniën en municipia, hier in Rome aan een laag soort ambtenaren, de wijk-commissarissen, het recht verlenen om een toga praetexta te hebben, 5 en niet alleen om tijdens hun leven deze onderscheiding te hebben, maar ook om ermee gestorven/na hun dood begraven te worden. Zullen we alleen de vrouwen het gebruik van purper verbieden? En omdat het aan u, een man, geoorloofd is purper te gebruiken voor een (paarden)dekkleed, zult u dan niet toestaan dat de moeder van uw gezin een purperen manteltje heeft, en uw paard schitterender bedekt zal zijn dan uw vrouw is gekleed? Maar in purper, dat slijt, zie ik een weliswaar onrechtvaardige, maar toch een oorzaak van gierigheid. In goud echter, waarin behalve het arbeidsloon geen verlies optreedt, welke 10 boosaardigheid (is daarbij)? Daarin is/ligt eerder een belegging zowel voor privé als openbare doeleinden, zoals jullie hebben ervaren.