Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 10, tekst 4C: Volturcius wordt bij de pons Mulvius opgepakt (45)

1 Nadat deze dingen zo geregeld waren en de nacht vastgesteld was waarop zij zouden vertrekken droeg Cicero, door de gezanten van alles op de hoogte gesteld, aan de praetoren Lucius Valerius Flaccus en Gaius Pomptinus op om op de pons Mulvius het gezelschap van de Allobrogen door een hinderlaag te arresteren. Hij openbaarde de hele zaak waarom zij gestuurd werden; de rest liet hij (aan hen) over om zo te behandelen zoals de omstandigheden vereisten.
Zij bezetten als goede soldaten na zonder rumoer wachtposten uitgezet te hebben, zoals bevolen was, in het geheim 5 de brug. Toen de gezanten samen met Volturcius bij die plaats gekomen waren en er tegelijk aan beide zijden een geschreeuw was ontstaan, gaven de Galliƫrs toen zij snel het plan begrepen hadden, zich zonder uitstel aan de praetoren over; Volturcius verdedigde zich eerst, nadat hij de overigen aangespoord had (mee te doen) met het zwaard tegen de overmacht, vervolgens heeft hij zich, toen hij door de gezanten in de steek gelaten was en Pomptinus, omdat hij hem kende, dringend eerst nog gesmeekt had zijn leven te sparen, tenslotte angstig en voor zijn leven vrezend, aan de praetoren alsof aan vijanden overgegeven.