Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 23, tekst C (versie 1)

Er was een dokter, bekend door zijn vaardigheid, genaamd Charicles, die Tiberius soms adviezen verschafte over zijn gezondheid. Deze vertrok van een of andere diner waar ook Tiberius aanwezig was, en zogenaamd uit beleefdheid, pakte hij de hand van Tiberius vast en voelde de polsslag. Maar het ontging de keizer niet: want Tiberius - het was onzeker of hij beledigd de woede onderdrukte - beval dat het diner opnieuw begonnen werd. Hij liet de maaltijd lang duren, als het ware ter ere van zijn vertrekkende vriend. Charicles vreest toch dat de oude man binnen 2 dagen zal sterven, en zei zo tegen Macro. Zij geloofden dat hij de 16e
maart gestorven is. En Gaius Caesar was al bereid de macht te pakken, toen plotseling iemand meldde dat de stem en gezichtsvermogen
voor Tiberius terugkeerden. Paniek pakte ieder, en ieder deed zich bedroefd voor alsof ze zich van geen kwaad bewust waren.
De onverstoorbare Macro beval dat de oude man werd onderdrukt door een stapel van veel kleding, en ging weg uit de
slaapkamer. Zo eindigt Tiberius zijn leven in zijn 78e levensjaar.
Het volk was zo blij door zijn dood, dat ze bij het eerst bericht uiteenrennend "Tiberius in de Tiber" uitriepen. De anderen
smeekten moeder aarde en de zielen der doden om niet aan de dode Tiberius een plaats te geven behalve onder de goddeloze.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27