Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2009: Ovidius als verteller

Jason bedwelmt de draak en vertrekt Met. 7.149-58

Blijft over met kruiden te laten inslapen de altijd waakzame draak die uit-
150 muntend door zijn kam en drie tongen en huiveringwekkend door zijn gekromde tanden de bewaker was van de gouden boom. Nadat hij deze met een kruid vol (van) sap van de Lethe had besprenkeld en driemaal de woorden had gesproken die kalme slaap bewerken, die een woelige (onrustig gemaakte)
155 zee, die snelstromende rivieren tot staan brengen, maakte de Aesonische held, zodra de slaap op de onbekende ogen kwam, Ún zich meester van het goud Ún hij bereikte trots op zijn buit, terwijl hij met zich meedroeg de bewerkster van dit geschenk, zijn tweede buit, als overwinnaar met een echtgenote de Iolcische havens.