Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2009: Ovidius als verteller

Hoofdstuk 4: Medea en Jason Tekst A

1. En de Argonauten doorkliefden al de zee met hun schip uit Pagasae, en Phineus werd gezien/men zag ... zijn behoeftige ouderdom (met moeite) doorbrengend in een voortdurende nacht, en de zoons van de Noordenwind hadden de Harpijen verjaagd van de mond van de ongelukkige oude man 5. en na veel doorstaan te hebben hadden ze eindelijk de snelle golven van de modderige Phasis bereikt onder (leiding van) de beroemde Jason.