Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2009: Ovidius als verteller

Cupido wint Met. 7.74-85

Zij ging naar het oude altaar van Hecate, de dochter van Perse, dat verscholen
75 lag in een schaduwrijk woud en een eenzaam bos (dat een … bedekte), en zij was al sterk en het vuur van haar liefde, verdreven, was afgenomen, toen zij Aesons zoon zag en de gedoofde vlam weer licht werd; haar wangen werden rood en zij werd gloeiend over haar hele gelaat, en zoals een klein vonkje, dat verborgen is onder as die erover uitgespreid is, zich pleegt te voeden met de
80 winden (voedsel tot zich pleegt te nemen door de winden) en pleegt toe te nemen en, aangewakkerd, weer op te laaien (zich weer te verheffen) tot haar oude kracht(en), zo is haar reeds gekalmeerde (kalme) liefde, waarvan je had kunnen denken dat hij al bekoeld was, ontbrand door de schoonheid van de aanwezige, zodra zij de jongeman zag. En door toeval was op die dag de zoon
85 van Aeson mooier dan gebruikelijk; je had het het verliefde [meisje] kunnen vergeven.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27