Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2009: Ovidius als verteller

Aankomst bij Circe Met. 14.242-53

Treurend omdat we een deel van onze makkers hadden verloren en veelvuldig luid klagend komen we in dat land terecht dat je hiervandaan op een afstand ziet – [alleen] op een afstand, geloof mij, moet dat eiland bekeken worden,
245 geloof mij! Ook u, o meest rechtvaardige van de Trojanen, zoon van een
godin (want niet moet u Aeneas, nu de oorlog beëindigd is, vijand genoemd worden), ik waarschuw, ontvlucht de kusten van Circe! Ook wij, na ons schip vastgebonden te hebben op Circe’s kust, weigerden te gaan, denkend aan
250 Antiphates en de wilde Cycloop, en het onbekende huis te betreden; door het lot zijn wij uitgekozen, het lot stuurde mij en de trouwe Polites en Eurylochus en tegelijk de dronkelap Elpenor en tweemaal negen makkers naar het huis van Circe.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27