Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2007: Aeneas Vergilius

6 4g. Dido is ziek van verdriet en woede (382-392)

Ik hoop stellig dat jij, als de goddelijke krachten van gerechtigheid nog iets vermogen/gedaan krijgen, je straffen zult ondergaan te midden op de rotsen en dat je vaak Dido bij naam zult roepen. Ik zal, ook al ben ik ver van je vandaan, je volgen met donkere vlammen 385 en ik zal, wanneer de koude dood mijn ledematen van mijn ziel gescheiden zal hebben, als schim op alle plaatsen aanwezig zijn. Je zult, schoft, gestraft worden. Ik zal luisteren en de tijding hiervan zal mij in de diepten van de Onderwereld bereiken.’ Met deze woorden breekt ze, terwijl ze nog aan het spreken was, haar verhaal af, en in haar ellende ontvlucht ze het daglicht en ze wendt zich af en verwijdert zich van zijn ogen, 390 hem achterlatend, terwijl hij uit angst veel aarzelt en veel voorbereidt om te spreken. Dienaressen vangen haar ineengezakte ledematen op en brengen ze terug naar haar slaapkamer van marmer en leggen ze op een rustbed.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27