Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 4-2, Tekst B: ...door deelname aan de politiek, zoals door onze voorouders is ingesteld (137)

Dit is de enige weg, geloof me, van/naar en roem en aanzien en eer, het door goede mannen, wijze en van nature goed toegeruste (mannen) geprezen en bemind te worden; het kennen van de inrichting van de staat die door onze voorouders zeer wijs is opgesteld; die toen zij de macht van koningen niet (meer) hadden verdragen, de magistraten jaarlijks zo hebben gekozen/laten kiezen, dat zij voor altijd de senaatsvergadering aan het hoofd van de staat stelden, (dat de senatoren) echter in dit college gekozen werden door het gehele volk en (dat) de toetreding tot die hoogste klasse/stand openstond voor de inspanning en deugd van alle burgers, Zij hebben de staat ingesteld als bewaker, beschermer, voorvechter van de staat; zij hebben gewild dat de magistraten zich richtten naar het gezag van dit college en dat zij als het ware de dienaren waren van zeer gewichtige college; zij hebben echter (ook) gewild dat de senaat zelf de glans/het aanzien van de eerstvolgende standen/klassen versterkte, de vrijheid en belangen van het (gewone) beschermde en vergrootte.