Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 11-2, Tekst D: Beide groepen mensen moeten streven naar de onverstoorbaarheid van de geest (71)

Maar door hen die van nature middelen hebben om staatszaken te verrichten, moeten, nadat elke besluiteloosheid terzijde is geschoven, officiele functies worden nagestreefd en de staat bestuurd worden; want niet anders kan of de staat bestuurd worden of grootmoedigheid zich manifesteren. Door degenen echter die het bestuur van de staat op zich nemen moeten evenzeer als door filosofen, misschien zelfs (nog) meer, zowel edelmoedigheid als verachting van de menselijke zaken, waarover ik vaak spreek, aan de dag worden gelegd en de onverstoorbaarheid van de geest / ziel en gemoedsrust, als zij tenminste niet bezorgd willen zijn, maar veeleer met waardigheid en vastberadenheid willen leven.