Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Basis

30, De Atheners in moeilijkheden

De Atheners vielen de dwarsmuur van de Syrakusanen aan. En de Atheners en de Syrakusanen raakten daar in een gevecht en de Atheners overwonnen. Van de Syrakusanen, nadat ze bang waren geworden, vluchtten sommigen naar de stad, anderen naar de rivier. Dus de Atheners, die hen van de overtocht af wilden houden, zonden driehonderd hoplieten naar de brug. Met het oog hierop vielen de Syrakusanen aan en joegen die driehonderd op de vlucht en vielen de overige Atheners aan. Nadat hij dit gezien had, kwam Lamachos te hulp met weinig soldaten. Vervolgens wachtte Lamachos de aanval van de ruiters van de Syrakusanen af, van wie de aanvoerder Kallikrates was. En nadat deze hem uitgedaagd had, raakte Lamachos in een tweegevecht en hij toonde zijn dapperheid aan: want nadat hij de eerste stoot nam, en vervolgens de tweede had gegeven, viel hij en hij kwam samen om met Kallikrates. En de Syrakusanen grepen het lichaam van Lamachos onmiddellijk en omdat het andere leger van de Atheners er op af kwam, gingen zij weg naar het veilige. Toen zij, die naar de stad waren gevlucht, dit zagen gebeuren, stelden zij zich weer op tegen de Atheners , nadat zij zich hadden omgedraaid vanaf de stad, en zij sturen een deel van hen naar het fort van de Atheens leiders in de mening dat ze zonder mannen zijn. Maar Nikias lag in het fort door ziekte met weinig soldaten. En hij droeg de soldaten op de belegeringwerktuigen, en het hout, alles wat ook maar voor het fort lag, in brand te steken. Want hij bedacht dat, omdat hij zonder mannen is, niet op een andere manier de vijanden kon overwinnen. En inderdaad, de Syrakusanen konden door het vuur niet dichterbij komen en gingen terug naar de stad. En na dit stelden de Atheners, die verheugd waren het overwinningsteken op en zij gaven de doden terug aan de Syrakusanen en zelf namen deze Lamachos mee. Op dit juiste moment verscheen een zekere Spartaan, Gylippos genaamd, te hulp op Siciliƫ. Twee Korinthische schepen vol met voedsel en geld volgden hem. Na de aankomst van Gylippos gaven de Syrakusanen veel moeilijkheden aan de Atheners en daarom was Nikias bang vanwege het succes van de expeditie. Het scheen dus toe aan Nikias een brief naar Athene te sturen waarin hij over de veldtocht de waarheid wilde tonen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.084

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18