Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Basis

26, Vandalisme in Athene

Terwijl deze dingen in voorbereiding waren, beschadigden in de stad van de Atheners 's nachts een of andere vijand 'ns de hermes beelden. Want er waren overal op de wegen en in het centrum zuiltjes met het gelaat en de naam van Hermes, die de burgers wijdde aan de godheid. Heel het volk zocht degene, nadat ze dat gedaan hadden, want dit vergrijp scheen een voorsteken te zijn voor de uitvaart. Een athener, Diokleides, diende een aanklacht in bij de raad van 500 over de beschadiging van de Hermes beeldjes, terwijl hij beweerde te kennen degenen die de Hermes beeldjes hadden beschadigd en dat ze met ongeveer 300 waren. En hoe hij met de zaak te maken kreeg, was zodanig als hij dit beweerde: Het was nodig dat hij naar de mijnen van Laureion ging, om geld te innen. Want hij had daar een slaaf. Dan ging hij vroeg op de dag, terwijl het volle maan was. En toen hij bij het theater van Dionysos was, zag hij veel mensen van het Odeion naar beneden komen naar het orchestra. Nadat hij bang geworden was voor hen ging hij het theater binnen, en ging zitten onder de schaduw van een of ander zuil. En de mensen ongeveer 300 in getal, gingen in een cirkel staan. En terwijl hij hen bij het licht van de maan zag, herkende hij de gelaten van velen. Nadat hij deze dingen had gezien, ging hij naar Laureion en de volgende dag hoorde hij dat enkele de hermes beeldjes hadden beschadigd. En hij begreep onmiddellijk dat dit het werk was van die mensen. Nadat hij dit had begrepen en na de stad was gegaan, hoorde hij dat een stad een verklikkers loon van 100 Mina bekend maakte. Nadat hij op het marktplein Eufemos was tegen gekomen, die hij ook zag in die nacht, leidde hij hem naar Hefaisteion en zie hem dat hij hem zag met de anderen die nacht. En hij voegde er dit aan toe: van jullie wil ik geld krijgen liever dan de stad. Geef mij dus geld en laat na dit alle angst wegens mij wegvaren. Eufemos nu antwoordde dat het goed deed en hij beval hem te gaan naar het huis van Leogoros. Toen hij naar dat huis was gekomen, de aanwezige mensen leiden ze: ze besloten 2 talenten zilvergeld te geven aan jou in plaats van 100 Mina uit de staatskas. Geef en neem deze voorwaarden vertrouwen. En hij zei; sta mij toe rekenschap af te leggen en terug te komen. En zijn stonden hem toe weg te gaan en bevolen na het huis van Kallias te komen. Na die dingen kwam hij naar het huis van Kallias en na ingestemd te hebben gaf hij hen het vertrouwen. Deze zeiden bereid te zijn het zilver te geven, na de volgende maand, maar zij gaven het niet. Dit bedrog nu, bracht hem op de gedachte dit te berichten aan de raad van 500. Diokleides geeft aan de raad van 500 de namen van de mensen die hij zei te hebben gezien, twee├źnveertig. De raad van 500 pakte die mannen op en voerde ze weg naar de gevangenis. In deze was een of andere Andokides. Hij scheen het volk te haten en was erg antidemocratisch en hij was erg verdacht omdat de daders allen bij zijn huis niet de hermesbeeldjes hadden beschadigd. Charmides was toevallig ook in de gevangenis, een of andere verwante van hem, die tot hem zei:' Andokides vertel aan de stad wat jij hoorde over deze zaak en plaats jezelf buiten gevaar. Want het volk besloot straffeloosheid te geven aan degene die de waarheid had verteld over die zaak. Andokides, nadat hij deze dingen had gehoord, begreep hij dat Charmides goed had gesproken en hij deed aangifte van alles wat hij had gehoord. Nadat hij dit gedaan had, kreeg hij geen straf van de stad. En hij zei over de beschadiging dit; terwijl enkele vrienden met mij drinken, overtuigde een zekere Eufiletos dit te doen, ik protesteerde en daarom deden wij dat toen niet en later viel ik, terwijl ik op het paard klom en daarom waren mijn sleutelbeen een hoofd geblesseerd. Eufiletos begreep dat ik daarom thuis ziek was. Toen overtuigde hij de anderen te beginnen en hij bedroog hen door te beweren dat ik bereid was deel te nemen aan het werk. Dit is de oorzaak dat het hermes beeld dat mijn voorouders bij mijn huis hebben opgericht als enige in de stad niet is beschadigd. Want Eufiletos zei dat ik zelf dat van plan was te doen. Nadat Andokides zo het woord had gegeven over het werk, riep de raad van 500 Diokleides. Toen deze er snel mee in stemde leugens te vertellen, doodde de raad van 500 hem, na hem aan de rechtbank te hebben overhandigd.