Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Basis

24, Alkibiades als soldaat en echtgenoot

Alkibiades bij Poteidaia
Alkibiades, toen hij nog een jonge man was, nam deel aan een veldtocht naar Potedaia met Sokrates en had hem als tent genoot. Toen de strijd daar hevig was gedroegen beiden zich dapper, toen een of andere vijand Alkibiades ten val bracht, na hem geslagen te hebben, hielp en redde Sokrates hem. Maar toch deden de bevelhebbers hun best na het gevecht hem een onderscheiding toe te kennen, rekening houdend met zijn reputatie. Alkibiades weigerde en zei dat Sokrates zich zeer dapper had gedragen en daarom deze eer waard was. Maar hij zelf neemt toch de eer aan, omdat hij niet in staat was de bevelhebbers te overtuigen.
Alkibiades trouwt
En Alkibiades trouwde Hipparate de dochter van Hipponikos, op de volgende wijze. Hij sloeg eens Hipponikos, de vader van Hipparate, de vader die groot aanzien en macht had, door zijn rijkdom en afkomst. En Alkibiades deed dit niet door drift of één of ander geschil, eenvoudigweg voor de lol. Zodra deze overmoed in de stad bekend was, want deze daad bleef niet onopgemerkt, waren allen verontwaardigd, zoals logisch was. Bij het aanbreken van de dag was Alkibiades aanwezig bij het huis van Hipponikos en hij ging naar binnen, na de deur geslagen te hebben. Nadat hij zijn kleed had afgegooid gaf hij zijn lichaam over en verzocht hemzelf af te ranselen. Hipponikos gaf vergiffenis aan Alkibiades, degene die dat gedaan had en later maakte hij hem bruidegom van zijn dochter, Hipparate.
Hipparate verlaat het echtelijk huis
Zij zeggen dat Alkibiades als volgt handelde in het huwelijk: Hipparate, de vrouw van Alkibiades was ingetogen en hield van de man, maar toch deed Alkibiades haar erg verdriet, omdat hij samen was met prostituees. En tenslotte was het voor haar nodig, door deze bezigheden van de man, uit het huis weg te gaan en bij haar broer toevlucht te nemen. Alkibiades maakte zich geen zorgen, maar later toen zijn vrouw bij de archont aanwezig was, wat het was nodig dat vrouwen de akte van scheiding zelf overhandigen, greep hij haar, nadat hij haar had achtervolgd. En hij ging weg over het centrum, terwijl hij haar naar huis bracht. En niemand durfde haar te helpen en hem tegen te werken. Na deze dingen bleef de vrouw bij hem tot aan de dood.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.249

Nieuw afgelopen maand: 13

Gewijzigd afgelopen maand: 27