Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 1e Jaar

Unit 6, tekst 1: De goden houden niet van te strenge meesters

In het 474ste jaar na de stichting van Rome. Dreef een zeker Maximus Autronius zijn slaaf gegeseld en vastgebonden aan het dwarshout van een kruis voor het spektakel voor zich uit. Juppiter, daardoor verontwaardigd, gaf aan een zekere Anius door een droom een bevel de senaat te melden dat hij het er niet mee eens is. Toen hij daar geen acht op sloeg, trof een plotselinge dood zijn zoon. Na de tweede waarschuwing verwaarloosde hij opnieuw het bevel van Juppiter en hij werd zelf getroffen door een plotselinge verlamming. Ten slotte werd hij op aanraden van zijn vrienden in een draagstoel naar de senaat gebracht en daar vertelde hij wat er gebeurd was. Zonder tijdverlies kreeg hij zijn gezondheid terug en hij ging te voet weg uit het senaatsgebouw. Zo zie je maar hoeveel de goden geven om een slaaf.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48