Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 18: Thusia (Thema 4)

De gewoonten van het offer heeft Prometheus opgesteld. Want Zeus verzocht de mensen eens om de goden te eren met offers. De mensen deden het zo, maar spoedig hadden ze honger, omdat de goden niets van de stukken vlees voor hen achterlieten. Prometheus heeft dus, aangezien hij een vriend was voor de mensen, de goden bedrogen met een list. Hij maakte namelijk een offer voor hen klaar op de volgende manier. Nadat hij de offerdieren had gedood, verdeelde hij het vlees over twee leren zakken. En in de ene leren zak wikkelde hij de ingewanden en de botten in stukken vlees en in de andere leren zak verborg hij het vlees met ingewanden.

Toen liet hij dus de leren zakken zien aan de leider van de goden en hij verzocht hem om de zakken toe te kennen aan de goden en de mensen. Zeus begreep de list natuurlijk niet en kende de zak vol met ingewanden aan de goden toe. Bij de maaltijd ontdekte hij het bedrog en werd zeer boos. Onmiddellijk besloot hij dus de mensen te vernietigen: hij nam het vuur van hen af en verborg het op de Olympos. Prometheus verlangde ernaar de mensen te helpen en ging daarheen. Hij stal het vuur en bracht het weer naar de mensen.

De straf was vreselijk. Zeus bond Prometheus namelijk tegen de rotsen vast; daar kwam elke dag een adelaar en pikte zijn lever uit.

Maar sindsdien eten de mensen tijdens de offermaaltijd de stukken vlees en de ingewanden offeren ze aan de goden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27