Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Ergon 16

Φόβῳ (reden): Uit angst vluchten de kinderen naar hun moeder.

Δόλῳ (middel): De vrouw bedriegt haar man met een list.

Ὅπλοις (middel): Met wapens bewaken de mannen het land.

Ὀργῃ (reden) Uit woede wil de held zijn dapperheid niet tonen.

Τοῖς δώροις (reden): De kinderen zijn blij met de geschenken.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17