Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

David en Goliath (3)

En Goliath zag David en minachtte hem, omdat hij zelf een jongetje was en zelf rossig en mooi om te zien. En de Filistijn zei tegen David: ‘Ben ik als een hond, omdat jij op mij af komt met een stok en stenen?’ En David zei: ‘Nee, maar lager dan een hond’. En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En de Filistijn zei tot David: ‘Hier, naar mij, en ik zal jouw vlees geven aan de vogels van de hemel en het vee van de aarde’. En David zei tegen de Filistijn: ‘Jij komt naar mij met een zwaard en speer en schild, en ik ga naar jou toe in de naam van de Heer. [….]
En jou zal de Heer vandaag uitleveren in mijn hand en ik zal je doden en
zal je hoofd van jou afhakken. [….]'

En de Filistijn stond op en hij ging in de aanval op David. En David strekte zijn hand uit in de tas en pakte daarvandaan een steen en slingerde en trof de Filistijn op zijn voorhoofd en hij viel op zijn gezicht op de grond. En David rende en ging bij hem staan en pakte zijn zwaard en doodde hem en hakte zijn hoofd eraf. En de Filistijnen zagen dat hun held dood was en ze vluchtten.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27