Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 4

Hoofdstuk 5 (Vergilius), tekst: Als ik vrij zou zijn

als het voor mij in mijn hart niet vast en onbewegelijk zat, dat ik mij
niet wilde verbinden met iemand in een huwlijksband, nadat mijn eerste
liefde mij bedroog met de dood, nadat ik teleurgesteld was; als ik niet meer
dan genoeg zou hebben gehad van het huwlijksbed en van de huwlijksfakkel
dan kon ik misschien bezwijken voor deze ene schuld. anna (want ik zou
bekennen) na het lot van mijn ongelukkige echtgenoot sychaius en het
bespatten van de huisgoden door een broederlijke dood heeft alleen deze mijn
gevoelens omgebogen en bracht het hart aan het wankelen. ik herken de sporen
van de oude vlam. maar ik zou wensen dat eerder wel de aarde tot in het
diepst opensplijt voor mij, of de almachtige vader mij met de bliksem naar
de schimmen drijft, naar de bleke schimmen van de onderwereld en de diepe
nacht, voordat schaamte ik jou schend of jouw wetten breek. hij, die de
liefdes van mij, hij die als eerste mij met zich verbond, meevoer; laat hem
ze met zich houden en laat hij ze bewaren met zijn graf. " nadat zij zo
gesproken had vulde zij de plooi met opwellende tranen.