Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 31, tekts 1: Olifanten over de Rhone

Terwijl Lucius en Marcus vlakbij het Amphitheater liepen, hoorden zij een ongewoon lawaai. Ze bieven staan, letten nauwkeuriger op, en besloten de oorzaak te onderzoeken. Hun werd echter (de) toegang geweigerd/belet (lett.: zij werden van de toegang afgehouden ). Wat is het lawaai, dat wij horen, vroegen zij. Jullie horen het lawaai van olifanten, die gisteren in Rome zijn aangekomen, antwoordde de bewaker. Ik ben een Numidiër, ik heb ze zelf uit Afrika gevoerd. Heb je ze over dezelfde weg naar Rome geleid als Hannibal? Hannibal is mij onbekend. Wanneer ik olifanten naar Italië vervoer, zet ik ze altijd met schepen over. Langs welke weg is die Hannibal van jou gewend zijn olifanten over te brengen? Hannibal is al lang dood, schaterden de jongens. Heb je echt nooit over die Puniër gehoord, vroeg Lucius. (Puniërs = Carthagers) Om de Romeinse troepen/cohorten aan te vallen en helemaal in verwarring te brengen, voerde Hannibal ze door Gallië over de rivier de Rhone en de Alpen naar Italië, zei Marcus. Geloof maar niet dat iemand olifanten door rivieren en over bergen kan drijven! Ik, die een Numidische olifantenbaas ben, weiger te geloven dat een enkele magister olifanten over een andere weg dan over zee kan vervoeren. Toch heeft Livius in detail beschreven, dat Hannibal, de leider van de Puniërs, de olifanten te voet naar Itali‰ heeft gevoerd, bevestigde Lucius. Hoe heeft hij de dieren door de rivier gedreven? De tweeling ging op de traptrede zitten en Lucius begon met deze woorden: Nadat Hannibal aan de rivier de Rhone aangekomen was, verjoeg hij eerst de Galli‰rs, omdat zij de Carthagers van de overtocht afhielden. Nadat de Galli‰rs verjaagd waren, bracht hij zijn troepen over en na de troepen overgezet te hebben, trof hij voorbereidingen om de olifanten ook over te zetten. Zevenendertig voerde hij er met zich mee. Het staat met tamelijk veel zekerheid vast, dat zij met vlotten zijn overgezet. Soldaten hebben één vlot, tweehonderd voet lang, vijftig voet breed, vanaf de oever in de rivier (vooruit)geschoven. Opdat het niet door de kracht van het water werd meegesleurd hebben zij het vastgebonden. Een ander vlot, dat even breed was en 100 voet lang, werd aan het eerste vastgemaakt/met het eerste verbonden. En deze vlotten heb6en zij vervolgens als een brug, na er aarde op gegooid te hebben, geplaveid, opdat de olifanten dapper als over vaste grond voortgingen. Toen werden de olifanten over het stabiele vlot, alsof het een weg was, gedreven. Zodra er enkele op het kleinste vlot overgestapt waren, werd het vlot onmiddellijk, nadat de kabels waren losgemaakt, naar de andere oever getrokken. Nadat de eerste olifanten aldus overgezet waren, werden er vervolgens andere opgehaald. Sommige van de olifanten vielen wel in de rivier, maar hebben, door het gewicht zelf stabiel, de andere oever bereikt. Dus heeft die Hannibal werkelijk zevenendertig olifanten, wonderlijk genoeg, een of andere riYier overgezet, onderbrak de Numidiër. Liet hij dietzelfdel de bergen overtrekken? Wanneer jullie mij alles verteld (zullen) hebben, zal ik jullie mijn olifanten laten zien.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37