Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 Imperium

Hoofdstuk 19, les 1: Het antwoord van Trajanus

De provincie Bithynia werd door verschillende moeilijkheden gekweld. Daarom had keizer Trajanus, die de orde op zaken wilde stellen, besloten een goede gouverneur te sturen. Plinius, aan wie de keizer deze taak had toevertrouwd, ging samen met zijn vrouw Calpurnia op weg. Door Bithynia bezocht hij heel wat steden die hulp hadden gevraagd. Hij raadpleegde de keizer door middel van brieven over sommige moeilijkheden. Hij weigerde in dergelijke zaken besluit te nemen, als hij niet eerst een antwoord van Trajanus had ontvangen. Ooit ontving Plinius van Trajanus een brief, die hij lange tijd verwacht had.

Calpurnia: 'Over welke zaak gaat de brief?'
Plinius: 'Over Nicaea. Deze stad, die ik kortgeleden bezocht heb, heeft een theater, dat voor een zeer groot deel afgemaakt is. Het heeft al een grote hoeveelheid van geld opgeslokt. De burgers durven hem niet af te maken, omdat er enorme scheuren in de fundamenten zijn verschenen. Nu twijfelen de burgers dus om verder te gaan.'
Calpurnia: 'Wat kunnen de burgers, door wie het geld verzameld is, nu doen?'
Plinius: 'Als ze het gebouw kunnen stutten en voltooien kunnen ze het theater veilig bouwen, als niet dan is het beter het te verlaten of zelfs af te breken.'
Calpurnia: 'Welk advies heeft Trajanus aan jou gegeven?'
Plinius: 'Hij heeft geen voorschriften gegeven. Ik zelf, aan wie alles is toevertrouwd, moet besluiten. Dus eerst is het voor mij nodig een architect te raadplegen, die ervaren is in zeer grote gebouwen.'
Calpurnia: 'Ik vind het leuk dat de keizer, wiens mening erg waardig is, vertrouwt op jouw verstand. Trajanus meent zeker dat jij het beste besluit kunt nemen.'