Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tolle lege > Boek 1

Tekst 4.3 Wonderlijke geboorte en redding (versie 1)

Na vele jaren was Numitor koning. Maar zijn broer Amulius verdreef hem van het koningschap.

Hij voegde misdaad toe aan misdaad. Hij doodde de zoon van zijn broer.

De dochter van zijn broer, Rea Silvia, dwong hij een Vestaalse maagd te worden,

om met maagdelijkheid haar hoop op een bevalling weg te nemen.

Maar verkracht door Mars baarde de Vestaalse maagd twee zonen of

Maar de door Mars verkrachte Vestaalse maagd baarde twee zonen of

Maar door Mars verkracht baarde de Vestaalse maagd twee zonen.

En noch de goden noch de mensen verdedigden haar of haar zoons tegen de wreedheid van de koning.

Amulius gaf de Vestaalse maagd in geboeide bewaking; hij beval dat de jongens in de rivier de Tiber werden gegooid.

De slaven van de koning legden de jongen niet in de rivier maar in de slibafzetting te vondeling.

Een dorstige wolvin kwam vanuit de bergen naar de rivier naar beneden,

maar boog haar baan naar het gehuil van de jongens en bood hen haar zachte tepels aan.

Faustulus, een herder van de koning, trof hen aan,

gaf hen aan zijn echtenote Larentia ter opvoeding/om op te voeden en noemde ze Romulus en Remus.