Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tacitus

Annales - Boek XIII: § 15

Hierdoor volledig in de war gebracht en door het naderen van de dag, waarop Brittanicus 14 jaar werd (lett: het veertiende jaar vervolledigde), overdacht Nero bij zichzelf nu eens het geweld van zijn moeder, dan weer de aanleg van Britannicus zelf, die onlangs aan het licht was gekomen bij een, weliswaar onbeduidend, voorval, waardoor hij toch in brede kring sympathie had verworven.

Bij de feestdagen voor Saturnus (de Saturnalia) was onder de andere vermakelijkheden met leeftijdgenoten, die het leiderschap voor (het verloop van) het spel verlootten, dat lot bij Nero terecht gekomen. Dus beval hij de anderen allerlei dingen, die geen gne zouden bezorgen: toen hij (echter) Britannicus (opgedragen had om) recht te staan en naar het midden te komen en n of ander liedje te beginnen, hopend dat hierdoor spot voor de jongen zou zijn, die niet eens bekend was met nuchtere feesten, laat staan met dronkemanspartijen, is die jongen, zonder van zijn stuk te raken, een lied begonnen waarin duidelijk werd gemaakt dat hij uit de zetel (troon?) van zijn vader en de hoogste macht verdreven was. Daaruit kwam een medelijden voort, een al te duidelijk medelijden, omdat de nachtelijke losbandigheid schijnheiligheid had weggenomen.

Omdat de afkeer gewaargeworden was, vergrootte Nero zijn haatgevoelens; en omdat de dreigementen van Agrippina (hem) in het nauw brachten, beraamde hij geheime (plannen), omdat er geen enkele misdaad was en hij de moord op zijn broer niet openlijk durfde te bevelen, met als helper Pollio Iulius, een tribuun van de pretoriaanse cohorte, onder wiens zorg Locusta, veroordeeld op grond van gifmengerij en zeer berucht om misdaden, gevangen gehouden werd. Want er was allang voor gezorgd dat ieder in de omgeving van Britannicus fatsoen en trouw niet veel waard achtte.
Het eerste vergif heeft hij van zijn verzorgers zelf gekregen, maar door diarree is hij het te boven gekomen, omdat het weinig krachtig was, maar het kan ook zijn dat er een verzachtend middel in zat, opdat het niet dadelijk effect zou hebben.

Maar Nero, de trage misdaad niet verdragend, bedreigde de tribuun en beval de terechtstelling voor de gifmengster, omdat zij, terwijl ze omkeken (vrij: zich iets aantrokken van) naar de publieke mening en argumenten ter verdediging voorbereidden, zijn veiligheid op het spel zetten. Toen zij beloofden voor een z snelle dood als wanneer hij bestookt werd met het zwaard, werd er naast de slaapkamer van de keizer een vergif gekookt, snelwerkend blijkens vooraf genomen proeven met de ingredinten. (lett: snelwerkend door het gif dat vooraf gekend was).

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18