Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Studium > Boek 2

Caput 2: Zelfs in Germanië wordt op de oever van de Maes, keizer Traianus geprezen

Grootvader : 'Ik geef me al gewonnen. Zwijg, luister, en jullie hebben wat jullie willen. Euh … het leven van dappere mannen is vaak vol moeilijkheden en daarom kort. Door geen enkel toeval echter, door geen enkel gevaar wordt een dapper man bang gemaakt, maar hij kan altijd in de oorlog sneuvelen. En oorlog is altijd wreed, omdat er altijd mensen worden gedood. En zo zijn ook korte oorlogen wreed. Traianus, onze beroemde keizer en generaal, is echter een verstandig en dapper man. In alle oorlogen verdedigt hij het Romeinse rijk op een dappere en scherpzinnige manier. Wanneer onze steden of huizen door de vijand in brand gestoken worden of met grote wreedheid burgers of Romeinse bondgenoten onderdrukt worden, onderneemt de keizer een oorlog en gaat weg uit Rome, de hoofdstad van dit reusachtige rijk, samen met zijn dapper leger. Met overleg, moed, nauwgezetheid en scherpe inzet overwint hij de vijand in elke oorlog. Het is toch zeker geen wonder dat de wijze en dappere keizer door alle burgers, zelfs door allen die het rijk bewonen en zelfs door de barbaren wordt geprezen? Allen zeggen dat hij de ware vader van het vaderland is omdat hij de wrede misdaden van de vijanden onderdrukt en het welzijn en de huizen en de bezittingen van alle burgers en bondgenoten verdedigt.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.084

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18