Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

Tekst 50: Provincia

De provincie
In de provincie Bithynia, waarvan de hoofdstad Nicomedia werd genoemd, vervulde Gaius Plinius Secundus het stadhouderschap. Op zekere dag, toen Plinius zelf naar het uiterste deel van de provincie vertrokken was, ontstond in Nicomedia een enorme brand. Niet alleen vele privéhuizen werden verwoest, maar ook twee openbare gebouwen, hoewel er een weg tussen lag. Plinius keerde zo snel mogelijk terug naar Nicomedia en probeerde te weten te komen, waarom de stad zo’n grote schade had geleden.

De een zei tegen Plinius, toen die de oorzaak vroeg, dat de vlammen door de kracht van de wind nogal wijd verspreid waren. Een ander meende dat de mensen niet wisten wat er moest gebeuren, en daarom waren blijven staan zonder iets te doen. Een ander sprak met boze stem: ‘Er is geen brandspuit in de stad, en geen enkele brandemmer! Als wij dergelijk gereedschap hadden kunnen gebruiken, had de
brand gemakkelijk geblust kunnen worden! Misschien verwondert u zich dat er geen brandweerlieden zijn in Nicomedia. Onze stad mag geen college van brandweermannen instellen, omdat de keizer bang is dat zij samenzweren tegen de Romeinen. De rust van het Romeinse Rijk is meer van belang dan het welzijn van de inwoners! Laat iedereen maar sterven, zolang de Romeinse Vrede maar niet wordt verstoord.’

Eerst zorgde Plinius dat voor de burgers enige gereedschappen werden klaargemaakt om branden mee te blussen. Vervolgens schreef hij in een brief die aan keizer Trajanus werd gestuurd: ‘U, heer, moet besluiten of u meent dat een college van 150 brandweermannen ingesteld kan worden. Het lijkt mij helemaal niet moeilijk om zo weinigen te bewaken.’ Trajanus weigerde echter: ‘Het behoort dat wij ons herinneren dat die provincie en vooral Nicomedia lange tijd gekweld is door dergelijke groepjes. Het is helemaal niet van belang, welke naam wij hebben gegeven aan mensen die voor het zelfde doel zullen samenkomen: binnen korte tijd zullen zij politieke groeperingen worden. Het is dus beter dat jij nuttige gereedschappen klaarmaakt en de burgers aanspoort om zelf de branden te blussen.’