Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

Tekst 37: Alesia (versie 2)

De vestingstad Alesia werd in het nauw gebracht door een lange belegering van het leger van de Romeinen. De inwoners van Alesia hadden de andere stammen van Gallië tot hulp geroepen, maar de hulptroepen waren nog niet aangekomen. De inwoners van Alesia konden niets anders doen dan wachten op de aankomst van de bondgenootschappen.

Ook in het Romeinse legerkamp wachtten de soldaten geduldig op het begin van het gevecht. Een deel van de soldaten bewaakte de ommuring, een deel vervulde in het legerkamp andere taken. Dicht bij het hoofdkwartier zat een centurio met zeer veel dienstjaren samen met enkele onervaren soldaten, die hun wapens poetsten. De oude centurio met de naam Garrulus vertelde hun over de wonderbaarlijke dieren, die aan de overkant van de rivier de Rijn leefden. Hij toonde de jongemannen de hoorn van het dier en zei: " Kijk, het is de Hoorn van een oeros. Oerossen zijn zeer wild, in grootte een beetje kleiner dan een olifant, in uiterlijk meer lijkend op een stier.. De kracht van hen is enorm; zij sparen geen dieren en ook geen mensen. Eén is er toch door ons gevangen.cv

De verbaasde jongeman vroeg: “Hoe kan zon woest dier gevangen worden?” Garrulus antwoordde: ”De barbaren leerden ons hoe je een valkuil maakt.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 2

Gewijzigd afgelopen maand: 6