Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

Tekst 34: Philosophus

Zoon: De meester is dom. Ik weiger door hem onderwezen te worden. De studie bevalt me niet. Bovendin heb ik helemaal geen onderwijs nodig.
Vader: Zonder onderwijs zal je geen ereambten en geen roem hebben.
Zoon: Roem, geld en kennis doet de mens kwaad. ik hoop ooit in de toekomst filosoof te zijn.
Vader: Ha jongen, je begrijpt toch zeker wel dat filosofen geleerden zijn die het meeste onderwezen zijn?
Zoon: Het staat vast dat voor filosofen er niks nuttiger is dat een scherpe geest. Ik vind echter dat mijn domme meester mijn scherpe geest zal schaden!
Vader: Trots past niet bij een filosoof. En waarom wil je filosoof zijn? Je wil toch zeker wel liever senator worden, zoals ik?
Zoon: De meester vertelde me over de beroemde filosoof Diogenes, dat Alexander de Grote vroeger Diogenes bezocht, en dat de koning tegen de filosoof zei: 'Ik ben Alexander de Grote. Alles wat je verlangt kan ik je geven.' Diogenes antwoorde: 'Ik wil alleen maar dit, zitten in de zon. Ga dus weg uit de stralen van mijn zon.' Alexander, wie het antwoord bijzonder weinig beviel, antwoorde: 'Jij vreest mij, de grote koning, toch zeker wel?' Diogenes antwoorde: 'Ben jij geod of slecht.' Alexander bevestigde dat hij goed was. Diogenes lachte: 'Wie vreest een goed mens?' Zo minachte Diogenes roem, macht en geld: hij had liever een simpel leven.
Vader: Integendeel, een zeer armmoedig leven! is er tegen jou gezegd dat de filosoof als een hond heeft geleefd? Dat hij niet in een huis, maar in een oude ton leefde? Dat hij niks had, zelfs geen beker, en dat hij water dronk uit zijn handpalm? Weet jij dat zelfs bij daglicht door hem een lantaarn werd aangestoken? En dat hij op zoek was naar echt goede mensen?
Zoon: Wat? Waarom? Hoe? Waar? Wanneer?
Vader: Vraag alles maar aan jouw meester, die jou zal onderwijzen!
Zoon: Ha, door valse argumenten word ik gedwongen mijn studie voort te zetten.