Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

Tekst 2: Lupa

Faustulus is herder.
Bij de rivier bewaakt hij de kudde.
Plotseling hoort hij kinderen.
Hij nadert en ziet de jongens.
Hij ziet ook een wolvin!
De jongens zijn helemaal niet bang voor de wolvin.
De wolvin biedt de jongens haar tepels aan.
Zo drinken de jongens.
Faustulus denkt:
'De goden beschermen de jongens,
want de rivier heeft hen niet laten verdrinken.
en de wolvin doet hen geen kwaad.'
Faustulus tilt de jongens op en draagt hen naar huis.
Hij overhandigt de jongens aan de echtgenote. Hij zegt:
'De goden steunen jou en mij,
want ze bieden deze zonen aan ons aan.'
De vrouw lacht. Ze geeft de jongens een naam:
de een Romulus, de ander noemde ze Remus.
Zij is de moeder van de jongens, zoals Faustulus de vader is.