Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

tekst 15: Mandatum XVI

1. Celerem equum = het snelle paard
Mannelijk, enkelvoud, accusativus

2. agmen breve = de korte rij
onzijdig, enkelvoud, nominativus

3. filiae fortis = de dappere dochter
vrouwelijk, enkelvoud, genitivus

4. sene tristi = de droevige oude man
manneljik, enkelvoud, ablativus