Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 26, tekst A (DH): Consul L. Aemilius Paullus in de slag bij Cannae

1Consul L. Aemilius Paullus en de aanvoerder van de ruiters Gnaeus Lentulus.
2Lentulus tegen Paullus (r. 2-6); Paullus tegen Lentulus (r. 7-12).


Gnaeus Lentulus, de ruiteraanvoerder, zag toen hij met zijn paard voorbij reed, de consul, (geheel) bedekt met bloed, op een rots zitten. Terwijl hij meteen van zijn paard sprong, zei hij:
‘Lucius Aemilius, jij die als enige onschuldig bent aan de nederlaag van vandaag, mogen de goden zich om jou bekommeren. Neem dit paard, zolang als er aan jou nog iets van krachten over is (zolang
5je nog enige kracht over hebt). Ik zal je optillen en als metgezel beschermen. Moge deze strijd niet door de dood van een consul door rouw bezoedeld zijn. Ook zonder jouw dood is er genoeg (van) tranen en rouw (zijn er genoeg tranen en rouw). ‘Hierop (zei) de consul:
‘Moge jij, Gnaeus Lentulus, geprezen zijn om je moed. Maar pas op, dat je niet het kleine beetje tijd, waarin je uit de handen van de vijanden kunt ontsnappen, verdoet (verbruikt). Maak dat je weg komt (ga weg)! Bericht in het openbaar aan de vaderen, dat ze, voordat Hannibal als overwinnaar naar
10Rome komt, de Romeinse stad versterken. Moge je aan Quintus Fabius persoonlijk berichten dat Lucius Aemilius Paullus gedachtig aan zijn voorschriften geleefd heeft en gestorven is. In deze slachtpartij van mijn soldaten zal ik mijn leven beeďndigen.’
Terwijl ze dat deden, heeft eerst een menigte (van) vluchtende burgers, vervolgens een menigte
vijanden hen onder de voet gelopen. De consul is gedood. Lentulus werd in het tumult door zijn paard weggerukt.


4Absumas.
5bNuntiare is een a-stam: dus is de -e- kenmerk van de coniunctivus praes.
7Geen slag leveren, maar de vijand uitputten.
8Publice ((8) staat tegenover privatim (10).
9De consul is moedig. Ondanks het feit dat hij gewond is geraakt, bleef hij doorvechten en zijn mannen
stimuleren (inleiding). De consul wil dat Lentulus zich in veiligheid brengt (r. 7 e.v.). Hij accepteert het gezag van de dictator (r. 10-11). De consul neemt het paard van Lentulus niet aan om zijn leven te redden.