Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 22, tekst C (DH): De heldendaad van het meisje Cloelia

1De Etruskische koning die Rome belegerde, maar nu met de Romeinen vrede heeft gesloten.
Nadat Porsinna gijzelaars van de Romeinen ontvangen had, leidde hij zijn leger weg van Rome en plaatste een kamp niet ver van de oever van de Tiber.
Eén van de gijzelaars was een meisje, aan wie de naam Cloelia (was) (die Cloelia heette). Cloelia was niet alleen de mooiste, maar ook de verstandigste van de meisjes. Zij misleidde de wachters
5en zwom tussen de projectielen van de vijanden de Tiber over, terwijl ze een stoet (van) meisjes met zich mee voerde. Zo voerde ze alle meisjes ongedeerd naar Rome terug.
Zodra dit bericht was, zond Porsinna in woede ontstoken gezanten naar Rome,
die moesten zeggen:
‘Koning Porsinna wil dat de Romeinen de gijzelaar Cloelia meteen terugzenden.’
10Maar de Romeinen wilden haar eerst niet teruggeven.
Vervolgens zonden ze haar, gedwongen door het verdrag, terug.

Bij de koning was Cloelia niet alleen veilig, maar ook geëerd.
Porsinna stond zelfs na korte tijd aan haar toe naar Rome terug te keren met dat deel
van de gijzelaars dat ze zelf uit zou kiezen. Toen koos Cloelia uit de gijzelaars de kleine jongens
15uit, omdat die leeftijd het meest kwetsbaar en (het meest) niet bestand (= het minst bestand) tegen onrecht is.
Omdat nooit enige vrouw (over)moediger dan Cloelia was geweest, begiftigden (vereerden) de Romeinen haar ongewone moed met (een) ongewone eer(bewijs): met een standbeeld van Cloelia, zittend op een paard.

2a Vanaf (want het gezegde is geen passieve werkwoordsvorm).
4Porsinna: nom ev.; ira: abl. ev.
5Post staat tussen het bijv. nw en het zelfst. nw in in plaats van ervoor.
6Het is een bijstelling bij novo honore, dat een abl. ev is.
7Onverschrokkenheid; vaderlandsliefde.
8Ze is van mening dat juist kleine kinderen het minst goed een situatie van gijzelaar-zijn kunnen verwerken.
9a De meisjes steken de Tiber over met behulp van een paard.
b Misschien omdat in de tekst staat dat de Romeinen Cloelia vereerd hebben met een standbeeld van haar
op een paard gezeten.