Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 20, tekst A (DH): Tanaquil helpt Servius Tullius op de troon

1(Eigen verwerking)

Temidden van/onder het tumult beval Tanaquil dat het paleis gesloten werd en ze zette alle
getuigen eruit. Intussen, terwijl ze de wond verzorgde, ontbood ze Servius.
Nadat ze aan hem haar bijna levenloze man getoond had, zei ze,
(zijn rechterhand vasthoudend) terwijl ze zijn rechterhand vasthield:
5‘Herders, door de zonen van Ancus Martius gezonden, hebben de koning met een bijl gedood.
Als door de plotselinge situatie jouw plannen verlamd zijn, volg dan de mijne.
Van jou immers, o Servius, is het rijk, als je een man bent,
niet van diegenen, die met andermans handen de koning hebben gedood.’

Intussen was het gerucht verspreid dat de koning gedood was.
10Een grote menigte (van) mensen was bij het paleis samengekomen.
Dus besloot Tanaquil, toen ze de kreten / het geschreeuw van de menigte hoorde, het volk te
kalmeren. Vanuit een hogergelegen deel van het paleis sprak ze door een raam het volk toe.
Ze zei dat er een afschuwelijke zaak voorgevallen was. Dat de koning door de slag van een bijl getroffen was. Dat het ijzer echter volstrekt niet diep in zijn lichaam terechtgekomen (afgedaald) was.
15‘Ik heb de wond bekeken’ zei ze ‘en alles ziet er gezond uit (is gezond). De koning is al tot zichzelf gekomen (bijgekomen).
Spoedig zullen jullie hem zien. Intussen zal Servius Tullius, die bij jullie allen in grote eer staat (is),
de taken van de koning vervullen.’

Vervolgens hield Tanaquil gedurende enige dagen, waarin Servius zijn macht versterkte, de dood van haar echtgenoot verborgen.
20Toen pas berichtte zij aan het volk dat Tarquinius gestorven was.
Zo bereikte een schrandere (verstandige) vrouw, dat Servius Tullius Tarquinius Priscus opvolgde.


4Consilia.
5aDe zonen van Ancus Martius.
bDe herders.
6Plusquamperfectum.
8aZe sloot het paleis, zette pottenkijkers de deur uit en ontbood Servius Tullius.
b(Eigen verwerking)
9Ze wil onrust voorkomen; ze wil Servius Tullius naar voren schuiven.
10Zo kan Servius Tullius zijn positie verstreken.
11Het vuur om zijn hoofd, toen hij jong was, was een teken van de goden (zie tekst pag. 44).
12aLiegen, manipuleren.
ben c (Eigen verwerking)
13Prudens.