Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Plato

Crito, Een brokje dialectiek over de waarde der opinies (47a7 - 48a10)

S - En dus moet men de nuttige uitspraken eren en de slechte niet?
C - Ja
S - Is het niet zo dat de nuttige van de verstandigen zijn en de slechte van de dwazen?
C - Hoe zou dat niet zo zijn?
S - Wel nu dan, hoe werd dergelijke situatie vroeger beoordeeld? Houdt een sportman, die daarvan zijn beroep heeft gemaakt, meer rekening met een aanmoediging, een afkeuring, het oordeel van om het even wie of van één man, die toevallig zijn arts of trainer is?
C - Van één man.
S - En dus is het nodig de afkeuringen te vrezen en de aanmoedigingen van die ene man gretig te aanvaarden, maar niet die van de massa?
C - Dat is duidelijk.
S - Maar moet hij handelen, trainen, eten en drinken op die wijze waarop het aan die ene goed schijnt, nl de meester en de bevoegde, meer dan aan alle anderen?
C - Dat is zo.
S - Was het maar zo! Als hij die ene ongehoorzaam is, de mening en de aanmoedigingen van deze niet eert en als hij de woorden van de massa, die niet bevoegd is, eert, zal hij dan het slechte dulden?
C - Hoe zou dat niet zo zijn?
S - En wat is dat kwaad dan? Op welk deel van de ongehoorzame heeft dat betrekking?
C - Het heeft duidelijk betrekking op het lichaam: immers hij verknoeit het.
S - Goed gesproken. En dus, Crito, is dat ook zo met de andere situaties, niet waar? Opdat wij niet alles doorlopen en ja, over recht en onrecht, over het schandelijke, het goede, het slechte waarover dit gesprek tussen ons gaat, is het nodig dat we aandacht schenken aan de mening van het volk en dat we haar vrezen of aan die van 1 persoon, een bevoegde voor wie het nodig is te ontzien en te vrezen, meer dan alle anderen? Indien we de mening van hem niet zullen volgen, dan zullen we datgene verminken, dat beter wordt van rechtvaardigheid en dat ten onder gaat aan onrechtvaardigheid. Of is dat van geen betekenis?
C - Ik geloof dat het zo is, Socrates!
S - Welnu dan, als we datgene dat beter wordt onder invloed van een gezonde levenswijze en datgene wat verwoest wordt onder invloed van een slechte levenswijze, zouden verhinderen omdat we niet aan de mening van de bevoegde gehoorzamen, is het dan nog nodig te leven, wanneer het verwoest is? Is dat dan het lichaam of niet?
C - Ja.
S - Is het voor ons nog leefbaar met een ondermijnd en verwoest lichaam?
C - Geenszins.
S - Maar is het voor ons de moeite te leven wanneer datgene verwoest is dat benadeeld wordt door onrecht en dat bevoordeeld wordt door recht? Of menen we dat datgene minderwaardiger is dan het lichaam? Wat het ook is van ons, waartoe rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid behoren?
C - Geenszins.
S - Maar is het niet meer waard?
C - Ja, veel meer.
S - Zo mijn beste, mogen we in geen geval luisteren naar wat ze over ons zullen zeggen, maar wel naar datgene dat de bevoegde zegt over recht en onrecht, de Ene en wel de Waarheid zelf. Bijgevolg sprak jij eerst in dit opzicht geen juiste mening uit, wanneer jij beweert dat het voor ons nodig is aandacht te schenken aan de mening van de massa over de rechtvaardigheid, het mooie, het goede en het tegenovergestelde.