Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Plato

Crito, Crito's raad - De opinie van de "massa" (44b5 - d10)

C - Al te zeer blijkbaar : Maar beste Socrates, gehoorzaam me nu en laat je redden. Aangezien er voor mij niet 1 ramp zal zijn als je sterft, maar behalve het verlies van zo'n vriend zoals ik er nooit één zal vinden, zal ik ook voor de massa de indruk wekken, die mij en jou niet echt kenden, dat ik, hoewel ik in staat was en indien ik geld wilde besteden, nagelaten heb jou te redden. Welnu welke faam is vreselijker dan deze dat men de indruk wekt meer waarde te hechten aan geld dan aan vrienden. Immers de massa zal niet geloven dat jij zelf niet hierheen wilde weggaan, hoewel wij daar bij jou op aangedrongen hadden.
S - Maar waarom bekommeren wij ons om de meneing van de massa, mijn beste Crito? Immers de beste, die het meer waard zijn om over na te denken, zullen denken dat dit alles zijn verloop heeft gekend, zoals het moest aflopen.
C - Maar je ziet toch dat het ook noodzakelijk is zich ook te bekommeren om de mening van de massa. Juist wat hier aan de hand is, bewijst dat de massa in staat is, niet tot het kleinste maar bijna het grootste van alle kwaad te bewerkstelligen, indien iemand onder hen een slechte naam heeft.
S - Was het maar zo, Crito, dat de massa in staat was het grootste van het kwaad te voltrekken, zodat ze in staat was om ook het grootste van het goede te bewerkstelligen, dat zou goed zijn. Nu zijn ze tot geenvan beiden in staat: immers omdat ze niet in staat is iemand wijs of dwaas te maken, doet ze het maar lukraak.