Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 4

2 Plinius, tekst 5: Verlangen naar Calpurnia (Epistulae VII, 5)

C. Plinius groet zijn Calpurnia
Het is ongelooflijk door welk groot verlangen naar jou ik vastgehouden wordt. De oorzaak is op de eerste plaats de liefde, vervolgens dat we niet gewoon zijn van elkaar verwijderd te zijn. Daardoor komt het dat ik een groot deel van de nachten met jouw beeld voor mijn ogen doorbreng; dat overdag, op de uren dat ik gewoon ben je te bezoeken, mijn voeten zelf me naar jouw kamer leiden, zoals terecht gezegd wordt; dat ik tenslotte lijdend en droevig, gelijkend op een afgewezene, van de lege kamer terugkeer. Eén moment is vrij van deze martelingen, (namelijk) het moment waarop ik mezelf afmat op het forum en met processen van vrienden. Acht jij wat mijn leven is, van wie ontspanning vindt in werk en troost in ellende en zorgen. Het ga je goed.