Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 2

Tekst 5.4: wanneer het vuur verschijnt zal de avond nabij zijn

In het paleis leefde een jongen, die Servius Tullius heette.
Op een dag, terwijl koningin Tanaquil
in de tuin wandelde samen met drie van haar slavinnen,
was deze jongen voor de deur van het paleis in slaap gevallen.
Plotseling bemerkten de vrouwen
dat er vlammen rond het hoofd van de slapende jongen verschenen,
maar hem niet kwetsten.
Bij dit wonder begonnen ze met luidkeels te gillen.
Zelfs koning Tarquinius, die de waarzegger Attius over staatszaken ondervroeg, kwam aangelopen.

Twee van de slavinnen brachten al water aan,
maar de koningin verbood hen de vlammen te doven
en Servius uit zijn slaap te wekken:
'Raak hem alsjeblieft niet aan!' zei ze,
'deze jongen is beslist door de goden gezonden!'
Weldra doofden de vlammen spontaan
en ontwaakte de jongen uit zijn slaap.
Toen riep Tanaquil de waarzegger terzijde en vroeg :
'Zie je die jongen? Wat heeft dit te betekenen?'
De waarzegger antwoordde slechts:
'Als het vuur verschijnt, o koningin, zal de avond nabij zijn.'
Maar Tanaquil begreep zijn woorden niet.
Meer nog, ze voedde de jongen Servius op als haar eigen zoon.
Daarom groeide geleidelijk de afgunst van de zonen van Ancus Marcius.

Vele jaren later deden twee herders, die door de zonen van Ancus Marcius gezonden waren, voor de deur van het paleis alsof ze niet overeenkwamen over de prijs van het vee
en ze veroorzaakten een hevig tumult .
Omdat hun geroep tot in het paleis doordrong,
werden ze bij koning Tarquinius geroepen.
Terwijl ze zelfs toen ruzie veinsden,
werden ze door de koning bevolen om beurtelings hun zaak te bepleiten.
Toen één van hen begon zijn zaak te bepleiten
en de koning zich van de andere afwendde,
haalde deze (laatstgenoemde) plots zijn bijl tevoorschijn die onder zijn kledij verborgen was en doodde koning Tarquinius met één slag.
Toen vluchtten de twee herders zo snel mogelijk.

Eindelijk begreep Tanaquil dat de waarzegger de waarheid had gezegd : ' Als het vuur verschijnt is, zal de avond nabij zijn.'

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27