Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 1

Tekst 11.4: Wie van de twee is het sterkst? De zon of de wind?

Wie van de twee zal de sterkste zijn?

Eens waren de zon en de wind het met elkaar oneens. Dikwijls vroegen ze de maan, vaak ook de zee, dit ene: "Wie van ons beiden is het sterkst?"

Omdat noch de maan, noch de zee konden antwoorden, zei de wind zelf:
"De zon is toch zeker niet sterker, die slechts overdag de aarde met warmte koestert?" Waarop de zon zei: "De wind is toch niet sterker, die niemand kan zien?"

Uiteindelijk overtuigde de maan hen: "Omdat jullie tweedracht door ons niet bedaard kan worden, zoek op aarde een rechtschapen mens. Hij zal wijs over jullie recht oordelen."

Toevallig wandelde op aarde Antonius, die noch familie, noch een huis bezat;
hij wou liever onder de open hemel leven.

De wind zei aan de zon: "Hij, die de mantel van Antonius schouders kan wegtrekken wint." De zon gaat akkoord en lacht stil.

Eerst begint de wind zich in te spannen. Een koude en hevige storm raast over de aarde, de bladeren, de takken, alle bomen werden door elkaar geschud. Kinderen worden door hun moeders naar huis geroepen, de kuddes worden naar de stallen gebracht. Maar Antonius ging verder en hield zijn mantel met een stevige hand vast. De wind, die al van zonsopgang blies, kon zijn mantel niet van hem afnemen.
Eindelijk wanhoopt de wind en geeft hij zijn plan op.

Dan verschijnt de zon aan de hemel: blij verlaten de mensen hun huis,
hun kinderen beginnen opnieuw te spelen, de bloemen beginnen opnieuw te bloeien. Heel de aarde wordt gekoesterd door de warmte van de zon.
Ook Antonius, die de warmte van de zon voelt, zoekt nu eens de schaduw op onder een boom, dan weer legt hij zijn voeten in het koude water van de rivier.
Maar zijn mantel doet hij nog niet uit.

De zon begint nog feller te branden.
Na een lange tocht gaat Antonius vermoeid zitten, en gulzig drinkt hij veel water. Ten slotte, overwonnen door de warmte en de tocht, maakt hij zijn mantel los.

En hoog in de hemel zegt de zon lachend: "Het is beter, met welwillendheid en warmte te strijden, dan met geweld."

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18