Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 11, tekst B: Patroklos tegen de Trojanen

1 Achilles droeg Patroklos als volgt op:
'Als de Trojanen naar mijn schepen gekomen zijn,
dan zal er een einde van mijn woede zijn, maar niet eerder!
Maar jij, Patroklos, haal mijn wapenrusting en trek hem aan;
5 leid in mijn wapenrusting de Myrmidoniërs naar de strijd
en drijf de Trojanen terug. Luister goed, Patroklos,
en wees niet ongehoorzaam! - ook vroeger was je altijd voor mij/mijn trouwe vriend -
Drijf eerst de Trojanen terug van de schepen,
en ga daarna onmiddellijk terug naar de tenten!'
10 En Patroklos trok de schitterende wapenrusting van Achilles aan.
Daarna trok hij met de andere Myrmidoniërs op naar de hevige strijd,
en bracht onmiddellijk grote angst teweeg bij de Trojanen.
Toen gingen alle andere Trojanen terug van de schepen
naar de stad, maar alleen Hektor wachtte op Patroklos.
15 Toen bekommerde Patroklos zich helemaal niet om de woorden van Achilles;
want hij ging niet met de Myrmidoniërs terug naar de tenten:
want hij begeerde onsterfelijke roem.