Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 13, tekst B: Odysseus, een man van het woord (versie 1)

1.Als tweede sprak Odysseus in de vergadering:

2.''Jij, Ajax, sprak over daden en woorden,
3.maar je sprak ook over dapperheid en lafheid!
4.Ajax is inderdaad sterker en groter dan ik:
5.Maar, mannen, is Ajax daarom ook de beste
6.van alle Grieken? Nee, bij Zeus!
7.Ik voer geen oorlog als een zeer wild beest zoals Ajax.
8.Beschouwen jullie me daarom laffer dan Ajax, mannen?
9.Nee, want ik ben door mijn wijsheid meer in staat de Grieken te redden dan Ajax.
10. Want ik bespioneerde de situatie in Troje en
11.door dit kennen wij nu de plannen van de vijanden.
12.Jij, Ajax, komt de Grieken te hulp door zeer dappere daden,
13. ik door wijsheid en listen.
14.Dus wie van beiden is beter voor de oorlog?
15.Beoordeel dus, mannen en aanvoerders: brengen wij
16.de vijanden meer schade toe door onze dapperheid of door onze wijsheid?

17.De meeste aanvoerders meenden dat Odysseus het beste sprak:
18.Op die manier kenden zij de wapenrusting aan hem toe.
19.Ajax sprong op en zei: ''Jullie doen een zeer groot onrecht, mannen!
20.Nu beschouw ik jullie allen gehaat, niet meer als vrienden.''
21.Daarna verliet hij met zeer grote woede de vergadering.