Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 9 Plato Protagoras 1G: Zeus grijpt in

En nu, bang geworden van onze soort, dat die geheel ten gronde ging, zendt Zeus Hermes die naar de mensen respect en recht brengt, opdat zij de organisatiebeginselen van steden en de manehechtende banden van vriendschap zijn. Hermes nu vraagt op welke manier (nu) hij het recht en respect aan de mens zal geven: "Moet ik zoals de vaardigheden verdeeld zijn, zo ook deze verdelen? Die zijn namelijk als volgt verdeeld: één persoon die de geneeskunde beheerst is genoeg voor veel leken, en andere vakmannen zijn genoeg voor veel leken; moet ik het recht en het respect op die manier onder de mensen verdelen of moeten allen eraan deelhebben?"
"Over allen" zei Zeus" En allen moeten er maar een deel van hebben; want er kunnen geen steden ontstaan als weinigen er deel aan hebben, zoals aan andere bekwaamheden; Stel ook een wet in op mijn gezag (namelijk) om degene die niet in staat is aan respect en recht deel te nemen te doden, als een zieke voor de stad