Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Alexander de Grote 7B: De oplossing van het probleem

De knoop was uit schors van een kornoeljeboom en noch zijn einde, noch zijn begin was zichtbaar. Toen Alexander niet in staat was het losmaken van de knoop te ontdekken, maar niet wilde toelaten dat de knoop niet was losgemaakt, zeggen sommigen, dat hij de knoop spleet met een zwaard, omdat hij erop had geslagen, en hij zei dat de knoop was losgemaakt. Maar Aristoboulos zegt dat hij, nadat hij de pin van de (5)disselboom had verwijderd, een bout die er dwars doorheen was geslagen, de knoop bij elkaar houdend, uit de disselboom het juk had getrokken. Hoe de zaken zijn gedaan met betrekking tot deze knoop door Alexander, kan ik niet stellig beweren. Hij ging zelf, met zijn gevolg, weg van de wagen, in de overtuiging dat het orakel, wat betreft het losmaken van de knoop, uit was gekomen. En inderdaad, betuigden ook die nacht donderslag en lichtflits [bliksem] uit de hemel een bijval: En naar aanleiding daarvan offerde Alexander de volgende dag aan de goden, die de tekens en het losmaken van de knoop hadden laten zien.