Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Alexander de Grote 14: Respect voor elkaar

En welnu ook doet het verhaal sterk de ronde dat kort na het gevecht,dat bij Issos tussen Dareios en Alexander plaatsvond, de eunuch, de bewaker voor hem van zijn vrouw, nadat hij weggelopen was (van Alexander) naar Dareios kwam.En dat, toen Dareios hem zag, hij eerst informeerde of voor hem de/zijn dochters en zijn vrouw en zijn moeder in leven waren.En dat toen hij vernomen
had dat zij in leven waren en dat zij prinsessen genoemd werden en dat de verzorging rondom/voor hen was, waarmee zij ook aan het hof van Dareios verzorgd werden, hij daarna weer informeerde of zijn vrouw hem nog trouw was. En dat, toen hij vernam dat zij hem trouw was, hij weer vroeg of haar niet een verkrachting door Alexander overkomen was; en dat de eunuch onder ede zei:O koning, uw vrouw bevindt zich, let wel, in zon toestand, zoals u haar achtergelaten hebt,en Alexander is de beste en de meest wijze/ingetogene van de mannen.
Dat Dareios na deze woorden zijn handen naar de hemel uitstrekte en zo bad:Wel koning Zeus,die ervoor zorgt de zaken van koningen te besturen onder de mensen, bewaakt u nu vooral voor mij de heerschappij van de Perzen en de Meden, zoals u die ook gaf; maar als ik wat u betreft niet meer koning van Azi ben,geef dan mijn macht aan niemand anders behalve aan Alexander.
Zo wordt dus zelfs niet door zijn vijanden vergeten,hoe ingetogen zijn daden waren.En nadat Oxyartes gehoord had dat zijn kinderen gevangen gehouden werden,en nadat hij ook betreffende zijn dochter Roxane gehoord had dat Alexander zich om haar bekommerde, kwam hij vol vertrouwen naar Alexander, en werd door hem met respect behandeld, zoals logisch is in zulke gelukkige gebeurtenissen.