Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 7 Euripides Medea 3A: Jason biedt zijn hulp aan

Jason: “Niet nu voor het eerst, maar al vaak zag ik heftig temperament als een hopeloos kwaad. Want terwijl het voor je mogelijk was dit land en dit huis te bewonen door de besluiten van je meerderen licht op te nemen, zal jij wegens dwaze woorden uit het land verbannen worden. Mij kan het niets schelen; je moet er nooit mee ophouden te zeggen van Jason dat hij een zeer slechte man is. Maar wat betreft de dingen die door jou gezegd zijn tegen het koninklijk huis, beschouw het als volledige winst dat je wordt gestraft met ballingschap. En ik, terwijl de vorst boos was, was altijd bezig de woede weg te nemen, en ik wilde dat jij bleef. Maar jij hield niet op met je dwaasheid, terwijl je steeds kwaad sprak over het koningshuis, daarom zal je verbannen worden.
Maar toch, ook hierna ben ik naar je toegekomen omdat ik dierbaren niet in de steek laat, maar jouw belang in het oog houd, vrouw, opdat jij noch zonder geld met je kinderen verbannen wordt, noch gebrek hebbend aan iets; ballingschap sleept vele dingen met zich mee. Want ook al haat jij mij, ik zou jou nooit slechtgezind kunnen zijn.”