Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 5 Odysseia 1A: De aanhef en korte inhoudsopgave

Bezing mij een man, Muze, een vindingrijke, die zeer veel heeft rondgezworven, nadat hij de heilige stad Troje had verwoest. En hij zag de steden van veel mensen en leerde hun geest/aard kennen. En hij maakte veel leed mee in zijn hart op zee; vechtend voor zijn (eigen) leven en voor de terugkeer van zijn makkers. Toch redde hij zijn makkers zo niet hoewel hij er naar verlangde. Want zij kwamen om door hun eigen roekeloze daden. De dwazen die de runderen van Helios opaten; en hij ontnam hen de dag van de terugkeer. Vertel ook aan ons godin, dochter van Zeus, van deze gebeurtenissen vanaf één of ander punt.