Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 4 Wondergenezingen C: Een kind dat niet kon spreken

Een kind dat stom was. Deze kwam aan in de tempel ten behoeve van zijn stem. En toen hij voor zichzelf van tevoren had geofferd en het gebruikelijke ritueel had uitgevoerd, beval de jongen (slaafje), die voor de godheid het vuur verzorgt hierna, nadat hij naar de vader van de jongen had gekeken, om te beloven binnen een jaar de offers van de genezing te zullen brengen, wanneer hij gekregen had waarvoor hij gekomen was. Plotseling zei de jongen: "ik beloof het"; en verbijsterd beval de vader hem het opnieuw te zeggen. En deze zei het nog een keer en hierna was bij beter.