Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 4 De school van Hippokrates 1: De eed van Hippokrates

Ik zweer bij Apollo, de genezer, en bij Asklepios en bij HygiŽna en bij Panakeia en bij alle Goden en Godinnen, hen tot getuige aanroepend deze eed en deze verklaring ten uitvoer te zullen brengen naar mijn beste weten en kunnen . Ik zweer dat ik degene die mij deze vakbekwaamheid onderwezen heeft gelijk zal achten aan mijn vader en dat ik de verantwoordelijkheid draag voor het levensonderhoud en ik zweer hem, als hij gebrek leidt zal steunen en zijn zoons beschouwn als mijn eigen broers en ik zweer dat ik hen dit beroep zal onderwijzen als zij het willen leren, zonder loon en schuldbekentenis en dat ik zowel mijn eigen zoons als de zoons van degene die mij onderwezen heeft zal laten deelnemen aan onderricht, college en aan elke andere studie en ook leerlingen die contractueel gebonden zijn en leerlingen die door een eed aan de medische wet verplicht zijn, en aan niemand anders. Ik zal leefregels gebruiken voor 't welzijn van zieken naar mijn beste weten en kunnen en ik zweer mij af te weren van voorschriften tot schande en nadeel. Ik zal helemaal niemand een dodelijk geneesmiddel geven op verzoek en ik zal geen dergelijk advies geven. Eveneens zal ik niet aan een vrouw een abortus opwekkend middel geven en ik zal mijn leven en mijn vakbekwaamheid zuiver en vroom in acht nemen. Ik zal beslist niemand die galstenen heeft opereren en ik zal het overlaten aan mensen die daar bedreven in zijn en ik zal in alle huizen waarin ik naar binnen ga naar binnen gaan voor het welzijn van de zieken en vrijzijnde van de opzettelijke onrechtvaardigheid en van elk ander verderf namelijk alle seksuele handelingen op vrouwelijke lichamen en op mannelijke, van vrije (mensen) en van slaven. Ik zal zwijgen over de dingen die ik in mijn medische praktijk zie of hoor en ook buiten de medische praktijk met betrekking tot het leven van mensen, waarvan het niet nodig is die bekend te maken omdat ik meen dat deze dingen geheimen zijn. Moge ik terwijl ik dit tot stand breng en de eed niet breek genieten van het leven en deze vakbekwaamheid terwijl ik gewaardeerd wordt door alle mensen en voor altijd. Maar wanneer ik deze eed schend en meineed zweer moge dan het tegendeel hiervan mijn lot zijn.