Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 10 Lysias Simon 1E: De oorzaak van de aanklacht

Ook de anderen die zich samen met hem in dronkenschap hadden misdragen, vroegen mij, zodra ze mij hierna gezien hadden, om vergiffenis, waarbij ze er niet van uitgingen dat zij onrechtvaardig behandeld werden, maar dat zij verschrikkelijke dingen gedaan hadden; en nadat er vanaf die tijd vier jaar voorbij gegaan waren, heeft nog nooit iemand tegen mij een aanklacht ingediend. Die Simon, die voor al deze ellende verantwoordelijk is, hield zich al die tijd rustig, bang voor zijn eigen hachje, maar toen hij gemerkt had dat ik processen inzake vermogensruil verloren had, heeft hij
uit minachting voor mij zo brutaal mij dit proces aangedaan. Om nu aan te tonen dat ik ook die dingen naar waarheid zeg, zal ik voor jullie de aanwezigen hiervan als getuigen laten optreden.