Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 10 Demosthenes Neaira 2A: Een overeenkomst tussen Frynion en Stefanos

Nadat Frynion dus een proces was begonnen tegen Stefanos, omdat hij Neaira zelf van hem had afgepakt en in vrijheid had gesteld, en omdat hij de dingen die zij had van hem had aangenomen. Brachten de vrienden hem samen en haalden ze hem over om het scheidsrechterschap toe te vertrouwen aan hen zelf. En ter bescherming van Frynion trad S uit A voor het scheidsrechterschap op de broer van L, ter bescherming van die Stefanos S uit L als gemeenschappelijke scheidsrechter kozen ze D uit A erbij voor hem zelf. Toen ze bijeengekomen waren in de tempel nadat ze geluisterd hadden naar hun beiden, en naar de dingen van de vrouw zelf, gaven zij hun mening te kennen en zij hielden zich aan haar, dat ze een vrij mens was en zelfstandig, dat ze alle dingen waarmee ze was weggegaan van Frynion behalve de kleding de gouden sieraden en de
dienaressen, die ten behoeve van de dingen die voor de vrouw waren gekocht, terug moesten geven aan Frynion. En dat zij met een van beiden om de dag samen was ze in enig ander opzicht
elkaar overtuigden dan was dit bindend. Ze kwamen verder overeen dat degene die haar bij zich had levensmiddelen verschafte aan de vrouw en dat ze voortaan vrienden van elkaar zouden zijn en dat ze niet een kwaad hart zouden toedragen. De regel die besloten was door de scheidsrechters voor Frynion en Stefanos over Neaira is deze: en dat ik dit naar waarheid zeg zal
hij deze getuigenis voorlezen aan jullie. Roep voor mij S uit A, S uit L en D uit A.